De Bewoners Commissie De Groene Tuinen/Lange Dreef

Onze commissie (Sjef Honer en Paul van der Horst) vertegenwoordigt thans het gebied De Groene Tuinen alsmede de Lange Dreef (eengezinswoningen) sinds 2017.

Gezien de uitbreiding van huurwoningen naar het voormalig kerkterrein lijkt het ons raadzaam om nu ook de appartementen van De Lange Dreef en Tussen de Dreven bij onze commissie te betrekken. Dan is nu natuurlijk de eerste vraag of jullie het noodzakelijk vinden dat wij jullie bij problemen met Heuvelrug Wonen of andere partijen- bijvoorbeeld de Lange Dreef CV die het voormalige kerkterrein gaat bebouwen of de gemeente- gaan vertegenwoordigen.

Het gaat dus niet om klachten of vragen die een huurder zelf heeft aan Heuvelrug Wonen want die moeten rechtstreeks gesteld worden. Kom je er niet uit met Heuvelrug Wonen, dan kunnen jullie ons natuurlijk wel benaderen.

Doordat er thans bebouwing aan de Lange Dreef gaat plaatsvinden op het voormalige kerkterrein en hierdoor de verkeersdruk en parkeerdruk op de Lange Dreef gaat toenemen vinden wij dat de huurders van de Dreven en de Groene Tuinen hun stem moeten kunnen laten horen. Ook het soort bebouwing is belangrijk. Hoe hoog bijvoorbeeld.

Een bewoner van de zorgappartementen is bereid om deel te nemen aan de bewoners commissie maar we zoeken ook nog een vertegenwoordiger van de bewoners van de overige appartementen die zich bij onze commissie wil aansluiten en samen met ons en de vertegenwoordiger van de zorgappartementen het gesprek aangaat met o.a. de Langedreef CV.

Paul van der Horst en Sjef Honer praten thans op persoonlijke titel mee met de werkgroep voormalig kerkterrein maar op deze manier kunnen we natuurlijk minder druk uitoefenen.

Begin mei komen de eerste tekeningen beschikbaar van deze nieuwe bebouwing en dit en andere punten willen we dan graag met jullie bespreken. Misschien hebben jullie ook nog andere punten die besproken moeten worden.

We hebben derhalve 15 mei aanstaande het wijkgebouw in de Groenhoek 73 beschikbaar en wel vanaf 19.30.

Uiteraard willen we wel weten hoeveel mensen er komen. Je kunt dan deze brief voorzien van je naam, met hoeveel personen je komt en je emailadres in de bus doen bij Paul van der Horst op Barend Kraalhof 18. Je kunt ook een email sturen aan degroenetuinen@outlook.com met de opmerking met hoeveel mensen je komt.

Paul van der Horst
Sjef Honer