Alle kinderen moeten zich in hun vrije tijd op kunstzinnig vlak kunnen ontwikkelen. Soms kan dit niet, omdat de ouders er het geld niet voor hebben. Dansen, musiceren, toneelspelen, schrijven of schilderen is voor deze kinderen dan nauwelijks weggelegd. Jeugdfonds Sport & Cultuur neemt deze financiële drempel weg, zodat uw kind alsnog de gewenste kunstlessen kan volgen. Jeugdfonds Sport & Cultuur geeft sport kansen aan kinderen vanaf 4 tot 18 jaar die leven in gezinnen waar niet genoeg geld aanwezig is om lid te worden van een sport- en cultuur vereniging. Voor die kinderen betaalt het Jeugdfonds Sport & Cultuur de contributie en in bepaalde gevallen de sportattributen. Woont u in Driebergen dan kan BuurtWelzijn LGS u verder helpen. Erwin Donkervoort is intermediair van het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Hij kan uw aanvraag in behandeling nemen. Vult u alvast een aanvraagformulier in van het Jeugdfonds Cultuur of Jeugdfonds Sport. Het formulier moet volledig ingevuld en ondertekend worden en is noodzakelijk voor het indienen van de aanvraag. Wilt u meer informatie of een afspraak maken, gebruik het onderstaande contactformulier.