Overlast eikenprocessierups sterk toegenomen

De overlast van de eikenprocessierups is sterk toegenomen. Dit leidt niet alleen tot problemen, maar ook tot vertraging in de bestrijding hiervan. De overlast komt door het aanhoudende mooie weer en de snelle ontwikkeling van de eikenprocessierups. De eikenprocessierups is de larve van een nachtvlinder die haar eitjes in de toppen van eikenbomen legt. Eind april komen de rupsen uit de eitjes en na de derde vervelling, eind mei/begin juni, krijgen de rupsen brandharen die voor lichamelijke klachten kunnen zorgen. De rupsen leven in groepen en maken nesten op de stam of dikke takken van eiken. De nesten bestaan uit een dicht spinsel van vervellingshuidjes, met (brand)haren en uitwerpselen. Vanuit hun nesten kruipen de rupsen ‘s nachts de kroon van de boom in op zoek naar eikenbladeren.

De gemeente bestrijdt de overlast die de brandharen veroorzaken door de nesten te verwijderen. Hiermee wordt de overlast voor inwoners en bezoekers van de gemeente zoveel mogelijk beperkt. Dit gebeurt alleen bij bomen op openbaar terrein. De gemeente is in risicogebieden ingedeeld, het gaat om drie risicogebieden; gebieden met hoge prioriteit, gemiddelde prioriteit en lage prioriteit. Er is sprake van een verschillende aanpak voor elk risicogebied.

Wij adviseren inwoners met klem niet zelf de eikenprocessierups te bestrijden. Geef een melding door via: www.heuvelrug.nl of bel: (0343) 56 56 00. Klik voor meer informatie over de eikenprocessierups.