Prima Perspectief

Prima Perspectief is op initiatief van Stichting Gilde Utrechtse Heuvelrug opgezet in maart 2017, in samenwerking met de gemeente Utrechtse Heuvelrug.

Het project Prima Perspectief heeft als doel nieuwkomers (en andere mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt) in de gemeente Utrechtse Heuvelrug een perspectief te bieden door hen als vrijwilliger meer te laten draaien in zinvolle activiteiten. Hierbij gaat het om allerlei vormen van zowel vrijwilligerswerk bij organisaties of particulieren. Ervaring wijst uit dat nieuwkomers na aankomst in Nederland voor, tijdens of na hun inburgering vaak sociaal geïsoleerd raken. Het bieden van vrijwilligerswerk zorgt ervoor dat deze mensen uit hun isolement kunnen komen. Het werk versterkt ook hun zelfvertrouwen en biedt hen weer perspectief op een zinvol bestaan. Bovendien biedt vrijwilligerswerk de nieuwkomer een mogelijke opstap naar betaald werk en de mogelijkheid om de Nederlandse taal beter te beheersen.