Fusie Huurders Belangen Verenigingen

  www.hbv-heuvelrugwonen.nl

Recentelijk is tijdens de ALV vergaderingen van Leersum, Doorn en Driebergen kort aan de orde geweest, de beoogde fusie van de drie Huurbelangenverenigingen van de bovengenoemde dorpen. Het HBV Collectief van de huurdersbelangenvereniging omgedoopt tot denktank heeft de fusie voorbereid. Dit heeft ook juridische consequenties. Het juridisch geheel is begeleid door notaris Gijs Alferink, dit heeft geleid tot de “akte van fusie van drie verenigingen”.

Op 8 oktober 2019 wordt u geïnformeerd over de voorgenomen fusie en kunt u uw stem uitbrengen of u vóór of tegen de fusie bent van de verenigingen. De huurder heeft de laatste stem als lid van de lokale Huurdersbelangen vereniging. Het voornemen om te fuseren en alles wat er mee samenhangt wordt juridisch toegelicht door Notaris Gijs Alferink van Heuvelrug Notarissen gevestigd in Driebergen. Er is gekozen voor een voorlopige nieuwe naam, Huurders-Belangen-Vereniging Heuvelrug Wonen. (afgekort, HBV HW)

U bent uitgenodigd op dinsdag 8 oktober 2019 voor een Algemene Ledenvergadering van de drie Huurdersbelangenverenigingen, Leersum, Doorn en Driebergen met de Collectieve Huurdersbelangen vereniging

Heuvelrug Wonen. Deze ledenvergadering wordt gehouden in “Nieuw Salem” De Lei 86,  in Driebergen-Rijsenburg. De zaal is open vanaf 19.00 uur, start vergadering 19.30 uur. Klik op de afbeelding  van de nieuwe website voor een bezoekje.

Bewonersbijeenkomst Groene Tuinen

Op dinsdag 12 juni 2018 is er een bijeenkomst voor alle huurders van de hofjes woningen in de Groene Tuinen.

De bijeenkomst is van 19.30 tot 21.30 uur in het wijkgebouw Groenhoek 73.

Een van de punten wat dan besproken wordt gaat over de omvormer op zolder die verbonden is aan de zonnepanelen.

Wij adviseren huurders die te maken hebben gehad met een kapotte omvormer in ieder geval naar deze bespreking te komen.

Als je komt wil je dan wel hier of via onze mail aangeven met hoeveel personen je komt.

E-mailadres: degroenetuinen@outlook.com

De bewonerscommissie DeGroeneTuinen/Lange Dreef

De Bewoners Commissie De Groene Tuinen/Lange Dreef

Onze commissie (Sjef Honer en Paul van der Horst) vertegenwoordigt thans het gebied De Groene Tuinen alsmede de Lange Dreef (eengezinswoningen) sinds 2017.

Gezien de uitbreiding van huurwoningen naar het voormalig kerkterrein lijkt het ons raadzaam om nu ook de appartementen van De Lange Dreef en Tussen de Dreven bij onze commissie te betrekken. Dan is nu natuurlijk de eerste vraag of jullie het noodzakelijk vinden dat wij jullie bij problemen met Heuvelrug Wonen of andere partijen- bijvoorbeeld de Lange Dreef CV die het voormalige kerkterrein gaat bebouwen of de gemeente- gaan vertegenwoordigen.

Het gaat dus niet om klachten of vragen die een huurder zelf heeft aan Heuvelrug Wonen want die moeten rechtstreeks gesteld worden. Kom je er niet uit met Heuvelrug Wonen, dan kunnen jullie ons natuurlijk wel benaderen.

Doordat er thans bebouwing aan de Lange Dreef gaat plaatsvinden op het voormalige kerkterrein en hierdoor de verkeersdruk en parkeerdruk op de Lange Dreef gaat toenemen vinden wij dat de huurders van de Dreven en de Groene Tuinen hun stem moeten kunnen laten horen. Ook het soort bebouwing is belangrijk. Hoe hoog bijvoorbeeld.

Een bewoner van de zorgappartementen is bereid om deel te nemen aan de bewoners commissie maar we zoeken ook nog een vertegenwoordiger van de bewoners van de overige appartementen die zich bij onze commissie wil aansluiten en samen met ons en de vertegenwoordiger van de zorgappartementen het gesprek aangaat met o.a. de Langedreef CV.

Paul van der Horst en Sjef Honer praten thans op persoonlijke titel mee met de werkgroep voormalig kerkterrein maar op deze manier kunnen we natuurlijk minder druk uitoefenen.

Begin mei komen de eerste tekeningen beschikbaar van deze nieuwe bebouwing en dit en andere punten willen we dan graag met jullie bespreken. Misschien hebben jullie ook nog andere punten die besproken moeten worden.

We hebben derhalve 15 mei aanstaande het wijkgebouw in de Groenhoek 73 beschikbaar en wel vanaf 19.30.

Uiteraard willen we wel weten hoeveel mensen er komen. Je kunt dan deze brief voorzien van je naam, met hoeveel personen je komt en je emailadres in de bus doen bij Paul van der Horst op Barend Kraalhof 18. Je kunt ook een email sturen aan degroenetuinen@outlook.com met de opmerking met hoeveel mensen je komt.

Paul van der Horst
Sjef Honer