Fusie Huurders Belangen Verenigingen

  www.hbv-heuvelrugwonen.nl

Recentelijk is tijdens de ALV vergaderingen van Leersum, Doorn en Driebergen kort aan de orde geweest, de beoogde fusie van de drie Huurbelangenverenigingen van de bovengenoemde dorpen. Het HBV Collectief van de huurdersbelangenvereniging omgedoopt tot denktank heeft de fusie voorbereid. Dit heeft ook juridische consequenties. Het juridisch geheel is begeleid door notaris Gijs Alferink, dit heeft geleid tot de “akte van fusie van drie verenigingen”.

Op 8 oktober 2019 wordt u geïnformeerd over de voorgenomen fusie en kunt u uw stem uitbrengen of u vóór of tegen de fusie bent van de verenigingen. De huurder heeft de laatste stem als lid van de lokale Huurdersbelangen vereniging. Het voornemen om te fuseren en alles wat er mee samenhangt wordt juridisch toegelicht door Notaris Gijs Alferink van Heuvelrug Notarissen gevestigd in Driebergen. Er is gekozen voor een voorlopige nieuwe naam, Huurders-Belangen-Vereniging Heuvelrug Wonen. (afgekort, HBV HW)

U bent uitgenodigd op dinsdag 8 oktober 2019 voor een Algemene Ledenvergadering van de drie Huurdersbelangenverenigingen, Leersum, Doorn en Driebergen met de Collectieve Huurdersbelangen vereniging

Heuvelrug Wonen. Deze ledenvergadering wordt gehouden in “Nieuw Salem” De Lei 86,  in Driebergen-Rijsenburg. De zaal is open vanaf 19.00 uur, start vergadering 19.30 uur. Klik op de afbeelding  van de nieuwe website voor een bezoekje.